ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านรางทอง ม.10

วันที่ 22 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านรางทอง ม.10 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 26 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ ในเวลา 8.30 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น.
        ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.- บาท ค่าแบบ 3,000.- บาท ภาษี 210.- บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น. 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี