ข่าวประชาสัมพันธ์
กพร. คุมเข้มการทำเหมืองรอบถ้ำพระโพธิสัตว์ ย้ำชัดไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในรัศมี 280 เมตร

วันที่ 25 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)
 

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับ เกี่ยวกับข้อกังวลถึงผลกระทบจากการทำเหมืองใกล้ถ้ำพระโพธิสัตว์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นถ้ำที่มีภาพสลักนูนต่ำสมัยทวารวดี โดยระยะระเบิดหินใกล้สุด 280 เมตร เกรงว่าแรงระเบิดหินจะกระทบภาพสลักนูนต่ำดังกล่าว

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงว่า พื้นที่บริเวณถ้ำพระโพธิสัตว์ มีการอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1.ประทานบัตรของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปัจจุบันบริเวณที่เปิดการทำเหมืองอยู่ห่างจากถ้ำพระโพธิสัตว์ ประมาณ 1,700 เมตร

2.ประทานบัตรของบริษัท เคมีแมน จำกัด เป็นประทานบัตรทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว ปัจจุบันบริเวณที่เปิดทำเหมืองอยู่ห่างจากถ้ำพระโพธิสัตว์ ประมาณ 3,000 เมตร

นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังมีคำขอประทานบัตร จำนวน 2 ราย ได้แก่ คำขอประทานบัตรของนายสุเมธ เชาวนปรีชา ขอทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ พื้นที่คำขอประทานบัตรอยู่ห่างจากถ้ำพระโพธิสัตว์ประมาณ 1,500 เมตร และคำขอประทานบัตรของบริษัท ตวงสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ พื้นที่คำขอประทานบัตรอยู่ห่างจากถ้ำพระโพธิสัตว์ประมาณ 280 เมตร ทั้งนี้ ในการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ จะไม่มีการใช้วัตถุระเบิดแต่อย่างใด

ปัจจุบันจากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีพื้นที่ทำเหมืองห่างจากถ้ำพระโพธิสัตว์ ประมาณ 1,700 เมตร มีการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 130 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง จากผลการตรวจวัดความสะเทือนและระดับเสียงสูงสุด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีผลกระทบต่อถ้ำพระโพธิสัตว์แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การทำเหมืองอาจจะมีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อถ้ำพระโพธิสัตว์เมื่อมีระยะห่างน้อยกว่า 1,000 เมตร โดยขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้ต่อจังหวะถ่วง ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จะกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร และหลักวิชาการ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี