ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร คิดค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด

วันที่ 25 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกสนองนโยบายกระทรวง คมนาคมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประชาชน ในช่วงที่มีความต้องการเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการ รถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวด ในบริเวณจุดเชื่อมต่อต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สยาม, วงเวียนใหญ่ และจุดเชื่อมต่อบริเวณรอบโรงพยาบาลศิริราชและสนามหลวง เพื่อตรวจจับรถโดยสารสาธารณะและ ป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสาร โดยเฉพาะการเฝ้าระวังตรวจจับปรับลงโทษ ที่เข้มข้น จริงจัง ทันที กับผู้ให้บริการผิดกฎหมายหรือกลุ่มมิจฉาชีพที่เอาเปรียบและฉวยโอกาสคิดค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย ลงโทษสูงสุดทันทีทุกกรณีทั้งนี้ ยังได้เพิ่มจำนวนพนักงานประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ให้เพียงพอต่อการบริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน พร้อมยกระดับ มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ส านักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งสินค้า ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันบุคคลต้องสงสัย วัตถุต้องสงสัย หากมีเหตุการณ์ใดๆ ให้ประสานงาน หน่วยความมั่นคง ตำรวจและพื้นที่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งอำนวย ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการตามสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเตรียมรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดเตรียมพื้นที่ ภายในกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นจุดรองรับรถโดยสาร บขส. ที่จะเข้ามาจากต่างจังหวัด ส่วนรถโดยสารไม่ประจำทาง รถเช่าเหมา กรมการขนส่งทางบกจะประสานสมาคมรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง ให้ทราบถึงจุดจอดต่างๆ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง โดยทาง บขส. จัดพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ สายใต้ปิ่นเกล้า เป็นที่จอดรถสำหรับรถตู้และรถโดยสารไม่ประจำทางที่ รวมถึงสามารถเข้ามาใช้จุดจอดภายในกรมการขนส่งทางบกเพื่อส่งประชาชนที่ เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เช่นเดียวกัน โดยได้ประสานสหกรณ์แท็กซี่ ให้จัดเตรียมรถแท็กซี่เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อ รับผู้โดยสารเดินทางต่อไปยังจุดต่างๆ ให้เพียงพอ และจัดชุดปฏิบัติการกองตรวจการขนส่งทางบก ชุดตรวจการพิเศษ เพื่อดูแลการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด หากพบรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบสามารถร้องเรียน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี