ข่าวประชาสัมพันธ์
กพร. และ กอ.รมน. ภาค 4 ร่วมมือผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านเหมืองแร่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

วันที่ 27 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 175 คน)
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4) ผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งแร่ในพื้นที่ภาคใต้เน้นพื้นที่เป้าหมายสำคัญ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา หวังให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ทีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ถึงแนวทางในการผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งแร่ในพื้นที่ศักยภาพแร่ที่มีอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ แร่ดีบุก ดินขาว ทองคำ ควอตซ์ ทรายแก้ว วุลแฟรม แมงกานีส ฯลฯ ให้เกิดกิจกรรมการทำเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งใช้วัตถุดิบที่ได้จากการทำเหมืองแร่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการพัฒนาแหล่งแร่ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก และหากพื้นที่เป้าหมายประสบผลสำเร็จ ก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน กพร. และ กอ.รมน. ภาค 4 ได้ทีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่ในพื้นที่เป้าหมายทั้งข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแร่ ชนิดแร่ การทำเหมืองแร่ในอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้งได้มีการหารือกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่เป้าหมายถึงปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งจากนักลงทุนภายในและภายนอกประเทศ เข้ามาดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองแร่ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กอ.รมน. ภาค 4 จะเป็นผู้ประสานในการลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการด้านอุตสาหกรรมแร่ พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักลงทุน

สำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่สนใจประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา โทรศัพท์ 0 7431 1412 หรือสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน โทรศัพท์ 0 2202 3664

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี