ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 31 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 410 คน)
 

นางรัตนา แก้วเกียรติยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดี เนื่องจากมีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร์รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรี อาสาสมัครฝนหลวง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี