รับสมัครงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 21 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 931 คน)
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เลขที่ ๑๒๓/๒๐๒ ถนนเพชรเกษม ซอย ๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน ๒๐๐ บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐๓๒ – ๓๑๐๗๖๖

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี