ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Peginterferon Alfa 2 injection 180 mcg./0.5 ml.

วันที่ 23 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Peginterferon Alfa 2 injection 180 mcg./0.5 ml. ตามรายการ ดังนี้ -ยา Peginterferon Alfa 2 injection 180 mcg./0.5 ml. จำนวน 180 Syringe.
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ,www.ratchaburi.go.th และwww.rajburi.orgหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี