รับสมัครงาน
เรือนจำกลางราชบุรีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 23 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1435 คน)
 

เรือนจำกลางราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างสงเคราะห์ผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจำกลางราชบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน ๖,๑๔๐ บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๗๓๕๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี