ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1607 คน)
 

นางอรุโณทัย ทองพรหม เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี (สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี) ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เลขที่ ๔๕ ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ อาคารพาณิชย์ เลขที่ ๑๖๗/๑๐ ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (อาคารหน้าตลาดเมืองทอง) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๓๒๖๘-๙

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี