รับสมัครงาน
โรงพยาบาลวัดเพลงรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

วันที่ 30 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 456 คน)
 

โรงพยาบาลวัดเพลง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลวัดเพลง ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ๑,๒๐๐ บาท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ๑,๐๐๐ บาท วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดเพลง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๓๙๙๒๙๐ ต่อ ๑๒๖

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี