ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 441 คน)
 

              นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมคนพิการ คาดว่าจะมีคนพิการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คน ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การให้บริการต่าง ๆ แก่คนพิการและผู้มาร่วมงานรอบบริเวณงาน เช่น นิทรรศการ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ แนะแนวอาชีพ แนะแนวการศึกษา สาธิตผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ ตัดผมฟรี นวดแผนไทย สาธิตและฝึกการทำงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้/วัสดุจากธรรมชาติ และการซ่อมรถสามล้อโยก/รถเข็น หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี