ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 220 คน)
 
            นายสุรพล แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การกล่าวสุนทรพจน์ การแถลงสารองค์การสหประชาชาติ และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยกรมประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกันทั่วประเทศ กิจกรรมปลูกต้นไม้ 89 ต้น "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง(บายพาส) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ผู้ร่วมงานสวมเสื้อสีดำ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี