ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลราชบุรีจะทำลายประวัติผู้ป่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 323 คน)
 

นางสาวอำพัน สัจจวีรวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชบุรี จะทำลายประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจะดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในดังกล่าวภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลประวัติการรักษา แจ้งความประสงค์ได้ที่ นางดวงใจ ผาโพธิ์ หัวหน้างานเวชทะเบียน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๗๑๙๖๐๐ ต่อ ๑๑๗๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้โรงพยาบาลจะดำเนินการทำลายตามระเบียบ

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี