รับสมัครงาน
สำนักงานอัยการภาค ๗ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 637 คน)
 

สำนักงานอัยการภาค ๗ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน เพศชาย ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ๖,๗๐๐ บาท/เดือน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ผู้มีประสบการณ์และมีหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการภาค ๗ ชั้น ๔ ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๗๑๒๐ หรือ ๐๓๒ – ๓๒๗๑๒๖  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี