ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 

             นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกรมแผนที่ทหาร ว่าได้จัดส่งกองสนามสำรวจและชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

            เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่สำรวจอาจมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนหรือขออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ทั้งนี้ หากการขอรับการสนับสนุนนั้นชอบด้วยราชการแล้วขอได้อำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจบรรลุผลตามความมุ่งหมายของทางราชการ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.ratchaburi.go.th หัวข้อ "ข่าวบริการ”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี