ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย และเอกสารการแถลงข่าวของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ เป็นประจำทุกสัปดาห์

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๙ ได้อย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.ratchaburi.go.th หัวข้อ "สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ”

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี