ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดประชุมโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 200 คน)
 

นายอนุเทพ เชาวนลิขิต ผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาโครงการ โดยมีกำหนดการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ดังนี้

            เวทีที่ ๑ ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องชงโค

โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

            เวทีที่ ๒ ดำเนินการในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องราชาวดี

โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

           ขอเชิญประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๔๓๙๖๐๐ – ๑๐ ต่อ ๑๓๓๘ 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี