ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 272 คน)
 

คุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ๑๓๙ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ตรวจไวรัสตับอักเสบแก่ประชาชนฟรี โรงพยาบาลละ ๑๐๐ คน ในโครงการ "เรารักตับ” ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งของมะเร็งตับในประเทศไทย โดยมีคนไทยป่วยเป็นโรคนี้ประมาณร้อย ๕ ของประชากร หรือประมาณ ๓-๔ ล้านคน อีกทั้งเมื่อกล่าวถึงมะเร็งตับ มีชายไทยเสียชีวิตจากมะเร็งตับเป็นอันดับ ๑ และหญิงเป็นอันดับ ๓ รองจากมะเร็งเต้านมและมดลูก ขอเชิญชวนผู้เกิดก่อนปี ๒๕๓๕ และยังไม่เคยตรวจมาก่อน เข้ารับการตรวจ (ก่อนปี ๒๕๓๕ ประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีแก่เด็กแรกเกิด) สำหรับจังหวัดราชบุรีท่านสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ โรงพยาบาลราชบุรี โทร.032-719600 ต่อ 1170,1251 ,โรงพยาบาลบ้านโป่ง โทร.032-222841-6 ,โรงพยาบาลโพธาราม โทร.032-355300-9 ต่อ 436,505

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี