รับสมัครงาน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 347 คน)
 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ช่างภาพ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี อัตราค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท/เดือน วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๑๓ ถนนกาญจนบุรี – อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ – ๖๐๐๑๕๖ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี