รับสมัครงาน
สำนักงานอัยการภาค ๗ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 312 คน)
 

สำนักงานอัยการภาค ๗ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ผู้มีประสบการณ์และมีหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการภาค ๗ ชั้น ๔ ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๗๑๒๐ หรือ ๐๓๒ – ๓๒๗๑๒๖

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี