ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่อ งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม (All Thailand goldfish show) ครั้งที่ ๑ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่อ งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม (All Thailand goldfish show) ครั้งที่ ๑ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๓๙๙ ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๓๙๙ ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocuoement.go.th/www.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ - ๓๓๗๖๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี