ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อสารส้มก้อน จำนวน ๔๐๕ ตัน

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อสารส้มก้อน จำนวน ๔๐๕ ตัน ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ ๔,๖๐๘.๓๓ บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๑๔ บาท (ค่าเอกสาร ๒๐๐ + ภาษี ๑๔) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๒๐๐๗๘๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี