ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีและก่อสร้างป้อมยามสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีและก่อสร้างป้อมยามสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ๑๕๘ หมู่ ๑๐ ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ๑๕๘ หมู่ ๑๐ ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.labour.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๓๗๓๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี