รับสมัครงาน
สำนักงานอัยการภาค ๗ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 351 คน)
 

สำนักงานอัยการภาค ๗ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน เพศชาย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ๖,๗๐๐ บาท/เดือน ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ผู้ที่มีประสบการณ์และมีหนังสือรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการภาค ๗ ชั้น ๔ ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๓๒ – ๓๒๗๑๒๐ หรือ ๐๓๒ – ๓๒๗๑๒๖

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี