ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 306 คน)
 

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวรวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช” ผ่านบัตรอวยพร เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ โดยบัตรอวยพรมี ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ แนวตั้ง จำหน่ายราคาชุดละ ๙๙ บาท (๑ ชุด มี ๙ ใบ) แบบที่ ๒ แนวนอน จำหน่ายราคาชุดละ ๙๙ บาท (๑ ชุด มี ๙ ใบ) และหากสั่งจองบัตรอวยพรตั้งแต่ ๙๙๙ ชุดขึ้นไป จะได้รับมอบเหรียญ "ทรงผนวชรุ่นบูรณะเจดีย์” จำนวน ๙ องค์เป็นที่ระลึก

จังหวัดราชบุรีเชิญชวนประชาชนที่สนใจสามารถสั่งจองบัตรอวยพรได้ที่ สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น ๒ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๗๖๕๙

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี