รับสมัครงาน
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 619 คน)
 

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน ๘,๖๙๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท ค่าครองชีพเหมาจ่าย ๓,๕๐๐ บาท (จะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงาน ๖ เดือน) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ ๗๓/๖ ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๒๔๐๑๘๒ –

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี