ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงงพยาบาลโพธาราม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ ณ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๕๕๓๐๐ – ๙ ต่อ ๖๓๖

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี