รับสมัครงาน
สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1242 คน)
 

สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน ๑ ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๘๙๑๖๗

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี