ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๘ คน เป็นเวลา ๙ เดือน

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 192 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๘ คน เป็นเวลา ๙ เดือน ของโรงพยาบาลโพธาราม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น ๙ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๕๕๓๐๐ – ๙ ต่อ ๖๔๐ หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ www.photharamhosp.go.th  

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี