ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อ สาร PACI จำนวน ๙๑,๔๐๐ กิโลกรัม

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 306 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ สาร PACI จำนวน ๙๑,๔๐๐ กิโลกรัม ตามรายการดังนี้

สาร PACI จำนวน ๙๑,๔๐๐ กิโลกรัม ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ ๑๘.๕๐ บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒๑๔ บาท (ค่าเอกสาร ๒๐๐ + ภาษี ๑๔) ได้ที่ งานการเงิน การบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๒๐๐๗๘๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี