รับสมัครงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่ 26 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 814 คน)
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาครูภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ครูดนตรี-นาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา ให้กับโรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

ดังนี้

๑.ครูภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาอื่นที่ กพ.กำหนดวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู

๒.ครูดนตรี-นาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาอื่นที่ กพ.กำหนดวิชาเอกด้านดนตรี – นาฏศิลป์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู

ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๓๘๖๒๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี