ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางราชบุรีประกาศการปิดจุดกลับรถชั่วคราว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐

วันที่ 26 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 224 คน)
 

นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรี ได้มีการเฝ้าระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชาวงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

แขวงทางหลวงราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรี ได้พิจารณาปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ชั่วคราวระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยแขวงทางหลวงราชบุรีจะดำเนินการปิดจุดกลับรถดังนี้

            ๑. จุดกลับรถที่ กม. ๗๗+๐๐๐ (หน้าวัดเตาอิฐ) ให้ไปใช้จุดกลับรถข้างหน้า ๑,๓๐๐ เมตร

            ๒.  จุดกลับรถที่ กม. ๘๘+๙๒๐ (หน้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี) ให้ไปใช้จุดกลับรถข้างหน้า ๙๐๐ เมตร

             ๓. จุดกลับรถที่ กม. ๑๐๐+๔๑๗ (แยกโรงพยาบาลเมืองราช) ให้ไปใช้จุดกลับรถข้างหน้า ๑๒๐เมตร

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี