รับสมัครงาน
สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1283 คน)
 

สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างบรรจุขั้นต้นที่ ๑๑,๓๐๐ บาท จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ภายในวันสมัครคัดเลือก และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่งานอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เลขที่ ๔๐/๓ ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www2.ect.go.th/home.php?Province=ratchaburi และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ โทร. ๐๓๒ – ๓๒๗๔๓๙ – ๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี