ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนถนนสายเลี่ยงเมืองราชบุรี

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 317 คน)
 

นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีจะดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนถนนสาย รบ.๑๐๑๐ เลี่ยงเมืองราชบุรี ช่วงกม.ที่ ๘+๘๐๐ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ใกล้ศูนย์เรียนรู้เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ จุดพักรถ จุดช่วยเหลือรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ขัดข้อง บริการน้ำดื่มและสอบถามเส้นทางเพื่อบริการแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนปฏิบัติการ โทร. ๐๓๒ – ๗๑๑๐๖๗

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี