ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเครือข่าย พม.ราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
            นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนา-สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี(อพม.) กำหนดจัดโครงการเครือข่าย พม.ราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ วัดตาลเรียง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน ในการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการต่าง ๆ บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น บริการข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการสังคม บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน/จัดหางาน/แนะนำอาชีพ,บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประกันสังคม,บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่(ตรวจสุขภาพ) การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุด้านการการทำขนมไทย/สาธิตการทำดอกไม้จากใบเตย/สาธิตการสานตะกร้า ใบมะพร้าว ฯลฯ การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน ,การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 300 ครอบครัว และการจัดเลี้ยงอาหารราษฎรที่เข้าร่วมงาน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี