ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลคลองตาคตจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 

           นายประทีป มีพรบูชา นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต เปิดเผยว่า เทศบาลคลองตาคต กำหนดจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการละเล่นของเด็ก กิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมภาคเวที กิจกรรมเกม และการแข่งขันชิงรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการพัฒนาการของเด็กด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี