รับสมัครงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 28 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1861 คน)
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๗๐ บาท สำเร็จการศึกษาวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ บริหารสหกรณ์ หรือสาขาอื่น ที่มีการศึกษาด้านการบริหาร ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด โทร. ๐๓๒ – ๓๒๘๔๙๗

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี