ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเด็น การประชุมคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2560

วันที่ 5 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 237 คน)
 
- นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐมนตรีทุกคนน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปีใหม่ ไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถ้าร้านผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีปรารภว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพรปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคน และขอบใจประชาชนชาวไทยที่มาร่วมงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมเพรียงซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความกตัญญู จิตใจดี มีความเอื้ออาทร รักชาติ รักแผ่นดิน ดังนั้นถ้ามีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมือง ก็เชื่อว่าถ้าเราทุกคนร่วมกันคิดจะสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้จึงอยากให้คนไทยตั้งใจให้แน่วแน่ รักษาคุณสมบัติเหล่านี้ พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐมนตรีทุกคนรับ และน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการทำงาน ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน
--------------------------------------------------------------------
- ที่ประชุม ครม.เห็นชอบต่ออายุการเปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองไม่จำกัดปริมาณ ในอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0
 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี