รับสมัครงาน
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

วันที่ 9 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 887 คน)
 

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีความประสงค์จะรับสมัครชายไทยอายุตั้งแต่ 20-28 ปี เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป และบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไปผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5  เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร)  โดยประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2560  สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา  ถนน บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น)  รายงานตัวดำเนินกรรมวิธีคัดเลือกในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560 และคัดเลือกตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560  เปิดหลักสูตรการฝึกในวันที่ 4 มีนาคม 2560 จบการฝึกในวันที่ 15 กันยายน (หลักสูตรการฝึกระยะเวลา 26 สัปดาห์) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร. 02-456 9452 , 02-356 0893


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี