ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 318 คน)
 

           นายสุรพล แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สภากาชาดไทย กำหนดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 ดังนี้ วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดท่าโขล่ง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ,วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ,วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดอุบลวรรณาราม ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ประกอบด้วย บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันละ 200-250 ราย บริการรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ วันละ 130-150 ราย บริการทันตกรรม มีบริการอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน วันละ 80 ราย การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเรือพระราชทานเวชพาหน์รวมทั้ง ภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 200 ราย มอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 445 ชุด มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน แก่วัด และโรงเรียน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตู้

            ขอเชิญประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดารินทร์ หัสชู ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โทร.02-251-78536- ต่อ 1303,1306,081-99-55145 โทรสาร 02-252-7976/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี