ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 11 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)
 

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ก่อให้เกิดความเสียหายหลายชีวิต ทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และได้ขยายวงกว้างมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดราชบุรีจึงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๓๗ – – ๑๐๓๐๒ – ๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โทร. ๐๓๒ – ๓๓๒๕๗๑ –


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี