ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบสตมวาร (100 วัน)

วันที่ 12 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 110 คน)
 

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) จำนวน 89 รูป  โดยมีผู้ประสงค์อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลทั้งสิ้น 109 รูป  ระหว่างวันที่ 17 -25 มกราคม 2560  ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   

จังหวัดราชบุรีขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบสตมวาร  (100 วัน) ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี