ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 12 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 247 คน)
 

ทอป 5 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า เตรียมจัดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปี 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 พันเอกวีระพงษ์ พันธจักร เสนาธิการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า เตรียมจัดกิจกรรมซักซ้อมการดับไฟป่า ประจำปี 2560 โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน พร้อมเปิดการรณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นทางการกิจกรรมภายในงานมีการสาธิตการรณรงค์ของหน่วยทหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าและป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาระว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 ชุดรณรงค์ 14 ชุดได้ออกปฏิบัติการณรงค์ในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 332 ครั้ง โดยมีการพบปะผู้นำชุมชน 44 ครั้ง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ 15 ฝาย และร่วมทำแนวกันไฟจำนวน 19 ครั้ง ซึ่งเป็นการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ

2. เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดทำแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมมีการประกาศห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2560

 นายสมคิด ผานุการณ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดทำแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 เพื่อการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันขึ้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้มีการประกาศห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2560 คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะมีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง และขอความร่วมมือเกษตรกร และชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า อย่าเผาป่า เพระอาจจะส่งผลกระทบหลายด้าน รวมทั้งหากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง

-------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี