ข่าวประชาสัมพันธ์
คืบหน้าก่อสร้างพระเมรุมาศ

วันที่ 12 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 265 คน)
 

ทอป 5 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง คืบหน้าก่อสร้างพระเมรุมาศ

1. กอร.รส.หารือร่วม กรมศิลปากร จัดทำแผนการก่อสร้างพระเมรุมาศ ไม่กระทบประชาชนที่จะเข้าสักการพระบรมศพฯ ขณะเดียวกันพร้อมดูแลประชาขนต่อเนื่อง หลังครบ 100 วัน

 พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาค 1 เปิดเผยภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า ที่ประชุมวันนี้ ได้หารือร่วมกับกรมศิลปากร เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับการสร้างพระเมรุมาศ โดยเสนอให้กรมศิลปากรจัดทำแผนเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ว่าสิ่งใดที่ต้องดำเนินการก่อนหลัง เพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาศ สามารถทำควบคู่และไม่กระทบกับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าสักการพระบรมศพฯ

 ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่า เมื่อครบ 100 วันแล้วทางสนามหลวงจะไม่มีการบริการประชาชนนั้นไม่เป็นความจริง ทางกอร.รส.และจิตอาสา จะคงพร้อมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้ง 17 กระทรวง ที่จะหมุนเวียนกันนำอาหารและน้ำดื่มเข้ามาบริการประชาชน โดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น เช่น ประตูเทวาภิรมย์ ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ และกองสลากเก่า ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำและรณรงค์ให้ประชาชนที่เดินทางมายังท้องสนามหลวง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทั้งขวดน้ำที่สามารถใช้ซ้ำ โดยหาเติมน้ำตาจุดบริการ และภาชนะใส่อาหาร เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่มีวันละ 35 ตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ถึงร้อยละ 37

--------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี