ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดงานวันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด

วันที่ 16 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

            นางพัชราภรณ์  แสวงศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560” ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์แสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนของจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนทรัพย์ ไว้ใช้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  

เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงาน "วันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด” ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  เพื่อเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในกิจกรรมร้านกาชาดเพื่อการกุศล  จึงขอเชิญชวนประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ ร่วมกันบริจาคเงินหรือสิ่งของได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี