ข่าวประชาสัมพันธ์
คดีขโมยภาพ

วันที่ 31 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
 

ทอป 5 วันที่ 30 ม.ค. 60 เรื่อง คดีขโมยภาพ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันจะดำเนินการพิจารณากรณีรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทำผิดกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินภายหลังนายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วว่า แม้ว่าอัยการของประเทศญี่ปุ่นจะใช้ดุลพินิจไม่สั่งฟ้อง แต่ในแนวทางการปฏิบัติของทางราชการจะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายใน 1-2 วันนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยเร็ว และหลังจากนั้นจะตั้งกรรมการสอบวินัยซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ 3 คน เพื่อให้การตรวจสอบมีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ยืนยันทุกกระบวนการสอบสวนจะดำเนินการไปตามขั้นตอน ผิดว่าไปตามผิด ในส่วนกระบวนการลงโทษอย่างไรนั่นขึ้นอยู่กับผลการพิจารณา
ส่วนการย้ายรองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปัญญา มาช่วยราชการที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ เพื่อถอดออกจากการบริหารงานของกรมทรัพยสินทางปัญญา และไม่ได้เป็นการย้ายเพื่อปกป้อง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุดและขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่า จะเป็นการดำเนินการด้วยความโปรงใสและเป็นธรรม
------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี