ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 1 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 213 คน)
 

2.ประเด็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ จ.สงขลา ขณะเดียวกันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ จ.พัทลุง ซึ่งทาง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมสรรพกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย อย่างไรก็ตามได้ประสานให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยเร่งระบายน้ำ และผลักดันน้ำออกสู่ทะเล โดยให้คำนึงถึงปริมาณการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

- รัฐบาลระดมกำลังหน่วยงานช่างลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายกว่า 6,000 หมู่บ้าน
 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มดำเนินการแผนฟื้นฟู ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชน ซึ่งรับความเสียหายกว่า 11,000 หลัง เสียหายทั้งหลังประมาณ 300 หลัง ซ่อมแซมไปแล้วกว่า 1,000 หลัง และสัปดาห์นี้จะขอให้หน่วยงานช่างลงให้เต็มพื้นที่ เพราะบ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ 800 ตำบล กว่า 6,000 หมู่บ้าน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและกองทัพจะเป็นหลักในการฟื้นฟู ส่วนการประกอบอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแล ซึ่งจะต้องไปสำรวจความเสียหายพื้นที่ทำการเกษตรก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว นายกรัฐมนตรีสั่งการให้บูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ต่ำลงทะเล หรือ ฟลัดเวย์ โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งจิสด้า บูรณาการร่วมกัน นำปัญหาเรื่องทางน้ำไหลไปอยู่ในผังเมืองด้วย ส่วนพื้นที่เร่งด่วนที่ต้องเร่งซ่อมแซม เช่น สาธารณูปโภค ถนนหนทางจะต้องวางท่อเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้ หากเป็นที่ดินของเอกชน ในอนาคตอาจก็จะต้องใช้การเวนคืน
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี