ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินตามมาตรการโรดแมป และการสร้างความปรองดองในชาติ

วันที่ 1 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 450 คน)
 

3.ประเด็นเรื่องดำเนินตามมาตรการโรดแมป และการสร้างความปรองดองในชาติ
- นายกรัฐมนตรี ชื่นชมเยาวชนที่ได้รางวัลผลงานการประดิษฐ์ ชี้เป็นการช่วยปฏิรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.นำผลงานการประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560 มาประชาสัมพันธ์ งานวันนักประดิษฐ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายกรัฐมนตรี ได้ชมผลงานวิจัยที่นำมาแสดง อาทิ อากาศยานไร้คนขับรุ่นอินสไปร์ ที่ออกแบบเพื่อภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ / เครื่องออกกำลังกาย หรือ ฟิสเนตพกพา นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าจากเปลือกข้าวโพด อิฐมวลเบา กระถางต้นไม้ประหยัดน้ำ และตัวต่อสนามเด็กเล่นฝึกทักษะผู้พิการทางสายตา นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมทุกผลงานที่เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลดำเนินการ

- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ใช้งบประมาณท้องถิ่นแก้ไขปัญหาเชิงสังคมเพื่อดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาเชิงสังคมในขณะนี้ ว่า ได้มุ่งดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ การบูรณาการ 4 กระทรวงเรื่องเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ การให้บทบาทการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเรื่องบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ โดยโครงสร้างการทำงานของกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขจะคล้ายคลึงกัน สามารถใช้โครงสร้างที่มีอยู่ในทุกระดับบูรณาการงานตามภาระกิจนโยบายของกระทรวง รวมทั้งในวาระพิเศษ เช่น น้ำท่วมภาคใต้ หรือโรคระบาด ส่วนการสนับสนุนงบประมาณนั้น ขณะนี้ได้มอบเป็นนโยบายให้มีงบแก้ไขปัญหาสังคม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปหารือกระทรวงด้านสังคมเพื่อดำเนินการ เช่น ปัญหาการขาดสารไอโอดีน การดูแลด้านพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กกว่า 19,000 แห่ง ทั้งนี้หากงบประมาณการดูแลสุขภาพประชาชนตามภาระของกระทรวงสาธารณสุขไม่เพียงพอ สามารถขอใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี