ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 1 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 329 คน)
 

5.ประเด็นเรื่องแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
- รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้แล้ว โดยพ.ร.บ.ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพิ่มความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ปี 2559 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม คือ แก้ไขคำนิยาม และเพิ่มลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น /เพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น โดยใช้อัตราโทษจำคุก 1 ปี ต่อโทษปรับ 1 แสนบาท /กำหนดฐานความผิดที่กระทำต่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ให้ทำงานหรือให้บริการ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี และปรับไม่เกิน 4 แสนบาท

- รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยืนยันนายจ้างไม่สามารถต่อรองลดการจ่ายเงินชดเชยต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดได้
 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่างถึงกรณีที่กลุ่มพนักงาน บริษัท เอเชี่ยนเคมีคัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟเบอร์กล๊าส ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากนายจ้างประกาศปิดกิจการ แต่จะจ่ายเงินชดเชยให้เพียงร้อยละ 50 ของกฎหมาย ว่า ในเรื่องนี้นายจ้างไม่สามารถต่อรองลดการจ่ายเงินค่าชดเชยให้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ ดังนั้นกรณีนี้ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดให้ออกคำสั่ง เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน แต่ถ้าหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเป็นการขัดคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และสามารถดำเนินการเอาผิดนายจ้างได้ตามกฎหมายอาญา ซึ่งมีทั้งโทษจำและโทษปรับ ทั้งนี้เชื่อว่า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดี นายจ้างส่วนใหญ่จะยอมจ่ายเงินชดเชยให้ตามกฎหมาย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี