ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 2 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 158 คน)
 
ประเด็นข่าว Top 5 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 
1.ประเด็นถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ประชาชนจากทั่วสารทิศ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลราษฎรมาโดยตลอด
 ประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วสารทิศยังคงพร้อมใจกันเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ มาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งคณะที่กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และทุกคนตั้งใจเดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกด้าน ตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ 70 ปี นอกจากนี้ยังมีประชาชนและจิตอาสารวมนำอาหารและน้ำดื่ม จำนวนมากมามอบให้กับ ผู้ที่ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณด้านหน้าประตูเทวาภิรมย์ด้วย
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี